Styret

Kontakt oss
E-post: varangertrekkhundklubb@gmail.com

Leder
Tormod Grønaas
Tlf:  410 47 382
E-post: tormodgronaas@msn.com

Nestleder
Ann Charlott Hansen
E-post: ach-93@hotmail.com

Kasserer
Kristina Banks
E-post: kristina.banks@gmx.de

Vara
Benedicte Beddari