Styret

Kontakt oss
E-post: varangertrekkhundklubb@gmail.com

Leder
Tormod Grønaas
Tlf:  410 47 382
E-post: tormodgronaas@msn.com

Nestleder
Ann Charlott Hansen
E-post: ach-93@hotmail.com

Kasserer
Maja Kruuse
E-post: kruusemaja@gmail.com

Vara
Benedicte Beddari