Ny klubblogo.

Da er klubbens nye logo klar til å annonseres. Vi har jobbet en stund med utseendet og hvilket uttrykk vi ville ha på logoen. Valget falt på en hund i trav med grensestolpene til Norge, Russland og Finland over – noe som er særegent for vår kommune og området vi holder på med trekkhunder og hundekjøring i. Vi takker Karen Marie Kruuse som tok på seg jobben med å designe logoen for oss. Vi er veldig fornøyde.

Nytt styre i VTHK

Årsmøtet ble avholdt onsdag 24.mars med 8 oppmøtte.

Endringer i styret fra i år er som følger:

Leder: Tormod Grønaas -valgt for to år.

Kasserer: Maja Kruuse – valgt for to år.

Nestleder: Ann Charlott Hansen – sitter ett år til.

Varamedlem: Benedicte Beddari – sitter ett år til.

Vi takker Kristina Banks for innsatsen gjennom flere år som kasserer i klubben.

Velkommen til Årsmøte 2021.

Varanger Trekkhundklubb inviterer medlemmer til årsmøte onsdag 24. mars kl.18.00 på Svanhovd, møterom Petsjenga.

Pga Covid-19 må alle melde seg på årsmøtet. Påmelding med fullt navn og telefonnummer sendes til styreleder på mail (post@varangertrekkhundklubb.com) eller sms (41047382).

Saksliste og saksdokumenter er tilgengelig nedenfor:

En liten rapport fra årsmøtet.

En liten rapport fra årsmøtet: Da er årsmøtet unnagjort med ti medlemmer tilstede. Kun vanlige årsmøtesaker på programmet i år. Fjoråret gikk med overskudd og klubben og Pasvik Trail har vært drevet fornuftig de siste årene. Annlaug Lilleeng gikk ut av styret etter to år og vi takker henne for jobben hun har gjort. Ann Charlott Hansen er valgt inn som nestleder og Benedicte Beddari er valgt inn som varamedlem i styret. Ellers er valgkomité og revisorer med videre og det er gledelig. Videre fortsetter Kristina Banks som kasserer og undertegnede som leder ett år til.

Etter årsmøtet ble det holdt medlemsmøte og det ble lagt planer for aktiviteter resten av året. Årshjulet vil bli lagt ut så fort som mulig.
Styret hadde også gleden av å kunne overrekke Espen Burger et idrettsstipend på 3000kr for deltakelse på FL junior. Vi ønsker han lykke til.

received_189630059016585