Nytt æresmedlem i klubben.

Vi har den glede å informere om at Rutha Bang Pedersen har blitt erklært som æresmedlem i Varanger Trekkhundklubb.

Rutha har vært med siden oppstarten av klubben i 1990 og har hatt mange roller i styre, og verv samt Pasvik Trail. De senere årene ofte sett som rennleder på Finnmarksløpet og Pasvik Trail. Hun har også vært mentor for klubbens egne Td-aspiranter siden de ble kurset, noe vi er svært glad for.

Klubben er utrolig glad for å ha Rutha med i miljøet og takker for all innsatsen hun har gjort, og fortsatt gjør for Varanger Trekkhundklubb.

Støtte til deltakelse på løp.

Medlemmer i Varanger Trekkhundklubb som har deltatt på og fullført løp arrangert av andre klubber kan søke på å få støtte til inntil 25% av påmeldingsavgiften.

Kriterier for søknaden er:

Søknad sendes på mail: post@varangertrekkhundklubb.com

Kvittering på betalt påmeldingsavgift og bekreftelse på fullført løp må legges ved søknaden.

Deltakere som har fullført løp vil få fortrinnsrett.

Medlemskontingent for 2023 må være betalt for å kunne søke.

Det er i budsjettet satt av 5000kr for sesongen 2022-2023. Styret har fått fullmakt av årsmøtet til å øke summen om klubben har økonomi til dette og det er mange søkere.

Ved spørsmål ta kontakt med styreleder Tormod Grønaas.

Rapport fra årsmøtet.

Årsmøtet ble holdt på Svanhovd torsdag 16.februar 2023.

Styret vil det kommende året bestå av følgende medlemmer:

Leder: Tormod Grønaas – valgt for to år.

Nestleder: Stig Westgaard – ikke på valg.

Kasserer: Silje Gilde – valgt for to år.

Varamedlem: Eirik Graff – ikke på valg.

Valgkomite:

Leder: Therese Løes – valgt for ett år.

Medlem: Annlaug Lilleeng – valgt for ett år.

Medlem: Frid Ulvang – valgt for to år.

Varamedlem: Øystein Pedersen – valgt for to år.

Styret ønsker mer involvering av medlemmer for å arrangere snørekjøringsløp, canicross og høstsamling. Oppdatert aktivitetshjul er lagt ut på nettsiden så man kan melde seg for hvilken aktivitet man ønsker å bidra med å arrangere.

Samfunnsløftet – tildeling av midler.

Varanger Trekkhundklubb ble i vinter tildelt midler til innkjøp av en ny løypeslodd og løypestikker av tre til bruk på løypa under Pasvik Trail.

Samfunnsløftet ved Sparebank1 Nord-Norge er en stor bidragsyter for idretten i hele landsdelen og klubben er glade for at vi har fått denne muligheten.

Slodden vi har kjøpt produseres av BK og skal brukes i fjellområdene mellom Sandneslangvannet og Rajapaa. Slodden ble levert av Tana Bru Service.

Løypestikkene produseres av Tana Arbeidsservice og er av samme type som brukes av Finnmarksløpet. Med trestikker på plass kan vi fase ut alle plaststikkene langs løypetraseen.

Årsmøtet 2022

Styret innkaller herved medlemmer i Varanger Trekkhundklubb til årsmøte torsdag 16.februar 2023 kl.19.00 på Svanhovd. Det vil bli servert kaffe og vafler på møtet.

Saker som ønskes behandlet kan sendes inn til styret på mail: post@varangertrekkhundklubb.com innen 9.februar 2023.

Det vil bli holdt medlemsmøte rett etter at årsmøtet er ferdig. Tema for møtet er aktiviteter og klubb utvikling.