Pasvik Trail 2023 – Bli med som frivillig?

Pasvik Trail er meldt inn på terminlista i NHF og starter torsdag 13.april 2023.

Vi trenger flere frivillige til forskjellige oppgaver under løpet. Se listen under og ta kontakt om det er noe du ønsker å være med å hjelpe til med.

Sekretariat: Ansvarlig Maria Olea Sømåen. Driftes onsdag 12.april 16.00 til 22.00 og torsdag 13.april fra 09.00 til 12.00. Registrering av deltakere, veie nødproviant, sjekk vaksinekort er noen av oppgavene som gjøres her. Sekretariatet er ferdig bemannet.

Mannskap startområde – Ansvarlig Silje Gilde og Stig Westgaard. Veilede publikum på startområdet, handle spannene som må ha assistanse for å manøvrere ut fra oppstallingsplass. Oppmøte rigging onsdag 12.april kl.16.00, oppmøte før løpsstart torsdag 13.april kl.16.00.

Resultatservice – PT 2022 fikk vi teste ut QPaws som program for resultatservice. Vi synes dette fungerte veldig bra og trenger en person som kan følge dette opp under løpet. Spesialoppgave som krever en dedikert person fra start til slutt. Opplæring vil bli gitt av Øistein Sørensen som driver QPaws og man vil få nødvendig støtte under arrangementet ved behov.

Sjekkpunktansvarlig Neiden + mannskap – vi har behov for en person som kan påta seg å drifte sjekkpunktet i Neiden. Ansvar for plassering av spannene etter hvert som de kommer inn. Sørge for at det er halm og vann nok til deltakerne. Holde orden på parkering foran Fjellstua. Ha oversikt over mannskap og rullere disse hensiktsmessig så lenge det er spann inne på sjekkpunkt. Rapportere fortløpende inn og ut-tider til resultatservice. Sørge for effektiv opprydding av sjekkpunktet etter hvert som spannene forlater plassen. Ha dialog med rennleder og TD om justeringer om nødvendig.

Antatt tidsskjema for drift er torsdag 13.april fra 21.00 til om morgenen fredag 14.april kl.09.00(ferdig ryddet). Justeres i forhold til vær og føreforhold. Vi trenger også frivillige mannskap til å bemanne sjekkpunktet i forhold til tidsskjemaet.

Sjekkpunktansvarlig Vaggetem + mannskap – vi har behov for en person som kan påta seg å drifte sjekkpunktet i Vaggetem. Ansvar for plassering av spannene etter hvert som de kommer inn. Sørge for at det er halm og vann nok til deltakerne. Holde orden på parkering på Øvre Pasvik Camping. Ha oversikt over mannskap og rullere disse hensiktsmessig så lenge det er spann inne på sjekkpunkt. Rapportere fortløpende inn og ut-tider til resultatservice. Sørge for effektiv opprydding av sjekkpunktet etter hvert som spannene forlater plassen. Ha dialog med rennleder og TD om justeringer om nødvendig.

Antatt tidsskjema for drift er fredag 14.april fra 08.00 til utpå kvelden fredag 14.april kl.21.00(ferdig ryddet). Justeres i forhold til vær og føreforhold. Vi trenger også frivillige til drift av sjekkpunktet i forhold til tidsskjemaet.

Målgang på Svanhovd – Trenger en person som har hovedansvar for målgang, settes opp vakter fra når første kjører antas å komme inn til mål og hekt til siste kjører antas å komme inn til mål. Antatt varighet 6-12 timer, justeres i forhold til vær og føreforhold.

Konferansier: premieutdeling og bankett – vi trenger en til to personer som kan styre premieutdelingen og guide deltakere, funksjonærer og gjester gjennom kvelden. Tidspunkter lørdag 15.april, kl.18.00 premieutdeling, kl.19.00 bankett og påfølgende fest. Påberegnes noe arbeid med klargjøring på forhånd.

Medieansvarlig – besatt av Victoria Pedersen: trenger en person til å bidra med bilder og tekst på sosiale medier under løpet. Bør være stødig på både foto og beherske norsk og engelsk skriftlig. Vil få akkreditering for å bevege seg over alt under løpet.

Hvis noen av oppgavene finnes interessante er det bare å ta kontakt på mail: post@varangertrekkhundklubb.com eller på mobil til komiteleder Tormod Grønaas på 41047382 om du har spørsmål.

Plastfrie løyper.

Naturen som samlingspunkt har vist seg å være et frirom for mange under pandemien. VTHK har med støtte fra Samfunnsløftet hatt en unik mulighet for å preparere løyper med nytt løypeslodd slik at løypene har vært i fin stand for brukerne, men også bidratt til at vi tar vare på naturen slik som den har tatt vare på oss da vi har fortsatt jobben med å bytte ut plaststikker med stikker av tre #plastfriløyper Vi takker for støtten og ser frem til et fantastisk Pasvik Trail denne sesongen!

Årsmøte 2022

Varanger Trekkhundklubb inviterer medlemmene til årsmøte torsdag 17.februar kl.18.00 på Svanhovd.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet gikk ut i dag torsdag10.februar.

Årsmøtet holdes på møterom Petsjenga kl.1800

Middag før årsmøtet serveres kl.17.00 – påmelding til middag sendes til: post@varangertrekkhundklubb.com

Årsmøtepapirer liggere tilgjengelig her: