Om klubben

Varanger Trekkhundklubb er en liten klubb og holder til i Sør-Varanger i Øst-Finnmark. Vi har for tiden ca 40 medlemmer hvor de fleste er bosatt i kommunen, men vi har også noen medlemmer fra andre steder i Finnmark.

I Varanger Trekkhundklubb er du velkommen enten du er interessert i snørekjøring og kjøring med pulk med familiehund, eller om du har flere hunder og kjører slede. Det vi har felles er at vi er glad i å være aktive med hunden, enten det er turer og friluftsliv eller trening og løp. Klubbens mål er å utvikle trekkhundmiljøet og fremme et positivt hundehold.

Aktiviteter: Klubben arrangerer en fast høstsamling i Pasvikdalen i september hvert år. Vi har også som mål å arrangere en dag med hundekjøring for barn årlig.  Årets store arrangement er hundeløpet Pasvik Trail som holdes i månedsskiftet mars/april. Løpet har egen nettside http://www.pasviktrail.org

Vi har som mål å få i gang lavterskel aktiviteter på barmark som snøreløping, snørekjøring med sykkel, sparkesykkel eller vogn. I vintersesongen vil vi få i gang lavterskel aktiviteter som snørekjøring på ski og kortere lavterskelløp på slede med mindre antall hunder i spannet.

Medlemskontingenten er for tiden 300kr i året. For de som ønsker å være medlem men ikke aktivt drive idrett tilbys støttemedlemskap for 200kr i året.

For å kjøre terminfestede løp som Pasvik Trail må man i tillegg løse lisens hos Norges Hundekjørerforbund. Info om dette finnes på NHF sine sider: https://www.sleddog.no/om-forbundet/lisenser/

Lavterskel aktiviteter kreves ingen lisens.

Hvis du ønsker å melde deg inn i klubben gjøres dette på denne linken: https://medlemskap.nif.no/28648