En liten rapport fra årsmøtet.

En liten rapport fra årsmøtet: Da er årsmøtet unnagjort med ti medlemmer tilstede. Kun vanlige årsmøtesaker på programmet i år. Fjoråret gikk med overskudd og klubben og Pasvik Trail har vært drevet fornuftig de siste årene. Annlaug Lilleeng gikk ut av styret etter to år og vi takker henne for jobben hun har gjort. Ann Charlott Hansen er valgt inn som nestleder og Benedicte Beddari er valgt inn som varamedlem i styret. Ellers er valgkomité og revisorer med videre og det er gledelig. Videre fortsetter Kristina Banks som kasserer og undertegnede som leder ett år til.

Etter årsmøtet ble det holdt medlemsmøte og det ble lagt planer for aktiviteter resten av året. Årshjulet vil bli lagt ut så fort som mulig.
Styret hadde også gleden av å kunne overrekke Espen Burger et idrettsstipend på 3000kr for deltakelse på FL junior. Vi ønsker han lykke til.

received_189630059016585

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s